เงื่อนไขการรับประกัน

 

                 : : การรับประกันสินค้า : :
                 บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า
                 รับประกันกรณี การจัดส่งสินค้าผิด สี หรือสินค้าที่ได้รับชำรุด จากทางเรา / จากกระบวนการผลิต

                 ความชำรุดที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท เช่น ดัด งัด แงะ แกะ ตัด ดัดแปลง ทุกกรณีจะถือประกันสิ้นสุดทันที

 

                  : : นโยบายหลังการขาย : :
                 1.ทาง MASSIIMO ไม่รับซ่อมหรือเคลมสินค้าจากที่อื่น หรือสินค้าเลียนแบบทุกกรณี
                 2.สินค้าทุกชิ้น หากตรวจสอบพบว่า เป็นสินค้าเลียนแบบ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า

 

                  : : เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า : :
                 กรณีที่สินค้าที่ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้
                 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ

 

                  : : เงื่อนไขการยกเลิก/คืน : :
                 1.ยกเลิกรายการสินค้า และคืนเงิน
                 1.1) ติดต่อ 092-426-9168
                  1.)ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ
                  2.)แจ้งเหตุผลที่ต้องการยกเลิก
                  3.)ระบุจำนวนเงิน
                 1.2)บริษัทดำเนินการคืนเงิน ภายใน 15 วัน* (ไม่รวมการดำเนินการของธนาคาร) * นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากลูกค้า

 

                  : : ขั้นตอนกาส่งเคลมสินค้า : :
                  1. กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อ
                  2. นำหลักฐานใบรับประกันสินค้าที่อยู่ในคู่มือมาแสดงด้วย ทุกครั้ง
                  3. นำสินค้าที่จะเคลมมาให้ครบ
                  4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
                  5. หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดวันให้มารับสินค้า

 

                  : : เงื่อนไขการรับประกัน : :
                  1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทฯ
                  2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
                  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
                  4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
                  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

 

                  : : การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข : :
                  1. สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ
                  2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
                  4. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย

 

                  : : สถานที่ส่งเคลม : :
                  บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
                  เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 8 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2 0 1 5 0
                  โทรศัพท์ 66(0)38 227 301-2