:: ขั้นตอนการสั่งซื้อและเงื่อนไขการซื้อ ::

 

        การเลือกซื้อสินค้าบน www.massiimo.com ทำได้ดังนี้
        เลือกซื้อสินค้าจากเมนู SHOPPING ของเว็บไซต์
        (ดังรูปด้านล่าง)                 เมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าจอมาดังนี้ ให้ทำการตรวจสอบสินค้าโดยละเอียด แล้วทำการสั่งซื้อสินค้าตามขั้นตอนต่อไป
                 (ดังรูปด้านล่าง)                 : : เงื่อนไขการซื้อ : :
                 จัดเตรียมสินค้า หรือจัดส่งสินค้าออก ภายใน 7 วันทำการ หรือตามวันเวลาที่ได้ตกลงกัน เริ่มนับจากวันถัดไป จากวันที่ลูกค้าชำระเงิน